بافت

بافت کد 5540
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

بافت کد 5541
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا