جلیقه

جلیقه کد 1740
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

جلیقه کد 1741
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا